Årsmøte 2023

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Båtlaget Njord/Tysnes Fredag 10. februar 2023 kl. 18.00

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Båtlaget Njord/Tysnes

Tid : Fredag 10. februar 2023 kl. 18.00

Stad: Njordstø

SAKLISTE TIL ÅRSMØTET I BÅTLAGET NJORD/TYSNES I NJORDSTØ FREDAG 10. FEBURAR 2023 KL. 18.00

Sakene 8,9 og 10 i saklista i den opprinnelige innkallinga til årsmøtet er drøftingssaker og skal ikkje handsamast i årsmøtet, men i påfølgjande medlemsmøte etter et det formelle årsmøtet er ferdig

Dersom innkomne saker vert godkjende til handsaming i årsmøtet vert

SAKLISTA SLIK

 1. Val av ordstyrar, skrivar og to til å skriva under møteboka
 2. Opning og godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Årsmelding 2022
 4. Rekneskap 2022
 5. Årsplan/aktivitetsoversikt 2023
 6. Kontingent 2023
 7. Endring av lovene § 13 Årsmøtet pkt. 1 Tidspunkt for årsmøtet
 8. Organisatoriske forhold i Båtlaget Njord/Tysnes
 9. Styrehonorar
 10. Budsjett 2023
 11. Val

Etter at det formelle årsmøtet er ferdig, vert det medlemsmøte med følgjande saker:

 1. Omdømebygging
 2. Namn på fleiridrettslaget: Njord? Drøfting
 3. Maling av Njordstø – er det nokon som kan vera med på dugnad?
 4. Vilje til dugnad utover kjerneområda til laget
 5. Jubileumsskriv til 100-års jubileet. Personar som er viljuge til å engasjere seg?
 6. Seminar/fest i Oselvarnaustet 18. februar
 7. Utgreiing av bygging av ny svømmehall

Vedlagt ligg Årsmelding 2022, Årsplan 2023, saksutgreiing sak 8, saksutgreiing sak 9 (oppe til høgre på pc, heilt nederst på mobil).
Saka vert oppdatert med Budsjett 2023 og rekneskapen 2022 så snart det føreligg.

Vel møtt!
Helsing styret

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift