Årsmøte 2021

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Båtlaget Njord/Tysnes

Tid: Fredag 12. feburar 2021 kl. 18.00
Stad: Mandelhuset

SAKLISTE:

  • Val av ordstyrar, skrivar og to til å skriva under møteboka
  • Opning og godkjenning av innkalling og sakliste
  • Årsmelding 2020
  • Rekneskap 2020
  • Årsplan/aktivitetsoversikt 2021
  • Kontingent
  • «Revisjon av oselvargarasjen» i Njordstø
  • Innkomne saker
  • Budsjett 2021
  • Val

Årsmeldinga, «Revisjon av oselvargarasjen» i Njordstø, og Budsjett 2021 - ligg vedlagt oppe til høgre (nederst på mobil).

Saker som ein ynskjer handsama som eige punkt på saklista, må vera styret i hende seinast 2-to veker før årsmøtet.

Etter årsmøtet er det høve til å kjøpe betasuppe til kr. 229,-.

På grunn av smittervern og tinging av mat er det påmelding til årsmøtet på SMS/Tlf. 94264852 eller einar.aslaksen@haugnett.no INNAN 01. FEBRUAR 2021.

Vel møtt!

Helsing styret

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift