MEDLEMSMØTE

Båtlaget Njord/Tysnes MEDLEMSMØTE 20 mai 2020 kl 1900 i Njordstø

Grunna koronasituasjonen vert sesongen 2020 ulik tidligare år og mellom anna er sommerregattaen 20./21. juni avlyst. Styret inviterer derfor medlemmene til eit møte der vi sammen kan drøfta kva vi kan få ut av sesongen, for eksempel Sjøsportveko med redusert antal deltakarar og treningsregattaer.

I tillegg er det behov for å styrka kompetansen mht. å arrangera regattaer. Dette er spesielt viktig med tanke på at laget har tatt på seg å arrangere Oselvar-NM i 2023.Me ynskjer difor kontakt med personar som er interesserte i sigling og som kan tenkja seg til å læra meir om dette. Styret planlegg eit arrangørkurs hausten 2020.

Me ynskjer vel møtt

Følg oss på Facebook!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift