Oversikt over NM-organisasjonen

I Vedlagte fil finn ein ei oversikt over sentrale personar og deira roller i NM-organisasjonen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift